Op de J.P. Waaleschool is ons uitgangspunt kleuters te laten leren door vooral heel veel te spelen. Door middel van spel kunnen kleuters ontdekken, experimenteren, hun fantasie gebruiken, rollen spelen, hun sociale vaardigheden verder ontwikkelen, taal inzetten, vrij bewegen, nieuwe ideeën bedenken en problemen oplossen. Spel zorgt er dus voor dat kinderen de wereld om hen heen met al hun zintuigen verkennen! Het komende halfjaar zal er ook weer veel gespeeld worden!

Spelend leren in de kleutergroepen

De leeromgeving proberen wij (vaak samen met de kinderen) zo rijk en uitdagend mogelijk te maken, zodat alle kinderen gestimuleerd worden in hun spel. Themahoeken zijn hierbij van essentieel belang, want juist daarin kunnen kleuters zoveel ontdekken, verdiepen en leren. 

Groet, juf Mylou

 

Op de J.P. Waaleschool is ons uitgangspunt kleuters te laten leren door vooral heel veel te spelen. Door middel van spel kunnen kleuters ontdekken, experimenteren, hun fantasie gebruiken, rollen spelen, hun sociale vaardigheden verder ontwikkelen, taal inzetten, vrij bewegen, nieuwe ideeën bedenken en problemen oplossen. Spel zorgt er dus voor dat kinderen de wereld om hen heen met al hun zintuigen verkennen! Het komende halfjaar zal er ook weer veel gespeeld worden!

Spelend leren in de kleutergroepen

De leeromgeving proberen wij (vaak samen met de kinderen) zo rijk en uitdagend mogelijk te maken, zodat alle kinderen gestimuleerd worden in hun spel. Themahoeken zijn hierbij van essentieel belang, want juist daarin kunnen kleuters zoveel ontdekken, verdiepen en leren. 

 Groet, juf Elze

 

Dag allemaal,

 

Groep 3/4 is de klas van juf Lotte en juf Marjan. Juf Marjan werkt maandag t/m woensdag en juf Lotte donderdag en vrijdag. Tweemaal in de week hebben we gym. 

Ook groep 3/4 is alweer over de helft van het schooljaar.

Dat betekent dat in groep 3 alle klanken zijn aangeleerd en we kunnen gaan oefenen in het lezen van moeilijkere woorden en zinnen.

De bussommen die we bij rekenen vaak maken worden steeds abstracter, dat wil zeggen: We zien steeds minder plaatjes en steeds meer getallen en rekensymbolen.

In groep 4 zijn we druk bezig de tafels (keersommen) te oefenen en leren we allerlei spellingregels.

Ons thema voor Topondernemers is deze periode 'Wie ben ik?'

We zullen in de klas allerlei taalaktiviteiten en creatieve & sociale vaardigheden gaan gebruiken rondom dit thema.

Tot slot nog even de High Five, die we na de kerstvakantie hebben ingevoerd.

We wijzen elkaar regelmatig op de waarden die we met elkaar als belangrijk gekozen hebben.

De polsbandjes zijn een mooie reminder, de stempel een mooie beloning en de High Five zelf een mooi werkproject!

We hebben respect

We kunnen vertrouwen

Er is rust in de school

om samen te bouwen

Ook als het lastig is zetten we door

dus hand omhoog

We gaan ervoor!

High Five!

Vriendelijke groet,

 

 

Hoi,

Wij zijn groep 5/6. We hebben in onze groep 2 juffen. Juf Kitty en juf Francisca. Groep 6 heeft met rekenen ook nog meester Tom. Iedere dag rekent groep 6 van 9.00 – 10.00 uur bij meester Tom. Op dat moment komt groep 4 bij groep 5 rekenen. We rekenen in de klas op tablets met het rekenprogramma Snappet. Ook tijdens begrijpend lezen kunnen de kinderen van klas wisselen.

Wij leren in groep 5/6 hoe we op een goede manier samen aan opdrachten kunnen werken. We leren ook reflecteren op ons gedrag, op de manier waarop we leren en op ons werk. Zo hebben we in de klas de doelen hangen waar we aan willen werken. Op dit moment reflecteren we op de manier waarop we samenwerken, op ons welbevinden in de klas, op onze zelfsturing en onze betrokkenheid. Het is leuk om daar met elkaar over te praten en zo te leren!

In de klas hebben we een datamuur waarop de uitdagingen staan die we nu aangaan. Na de meivakantie willen we graag nog beter worden in het maken van deelsommen, in het digitaal klokkijken en in het snel lezen van woordjes. Ook doen we veel aan bewegen. Per week  hebben we 2x gym. Tussen de lessen door doen we ook bewegingsopdrachten of gaan we naar buiten om samen een spel te doen. 

Op woensdag werken we het laatste uur samen met groep 7/8 aan verschillende talenten. Tijdens dit uur kunnen we kiezen of we willen werken aan computer opdrachten, creatieve opdrachten, muziekopdrachten enz. Ongeveer elke zes weken wisselen de workshops die we kunnen volgen.

Op donderdagmiddag werken de kinderen van groep 5/6 in de moestuin. Er is per kind een stuk moestuin en daar worden allerlei knollen, bollen en zaden in geplant. We leren dat we goed voor onze plantjes moeten zorgen en het is erg leuk om iets uit de moestuin te oogsten en op te kunnen eten!

Groetjes van groep 5/6

 

Juf Kitty & Juf Francisca

               

 

Nieuwsartikel

Uw kind komt bij ons op school! En dan?

Lees meer...

J.P.Waale op Facebook

 Hoe informeren wij onze ouders het beste?

Lees meer...

Natuurlijk spelen

BSO op onze school!

Lees meer...
16juli
maandag 16 juli 2018 - vrijdag 24 augustus 2018
Zomervakantie t/m vrijdag 24 aug.