Op de J.P. Waaleschool is ons uitgangspunt kleuters te laten leren door vooral heel veel te spelen. Door middel van spel kunnen kleuters ontdekken, experimenteren, hun fantasie gebruiken, rollen spelen, hun sociale vaardigheden verder ontwikkelen, taal inzetten, vrij bewegen, nieuwe ideeën bedenken en problemen oplossen. Spel zorgt er dus voor dat kinderen de wereld om hen heen met al hun zintuigen verkennen! Het komende halfjaar zal er ook weer veel gespeeld worden!

Spelend leren in de kleutergroepen

De leeromgeving proberen wij (vaak samen met de kinderen) zo rijk en uitdagend mogelijk te maken, zodat alle kinderen gestimuleerd worden in hun spel. Themahoeken zijn hierbij van essentieel belang, want juist daarin kunnen kleuters zoveel ontdekken, verdiepen en leren. 

Groet, juf Mylou

 

Op de J.P. Waaleschool is ons uitgangspunt kleuters te laten leren door vooral heel veel te spelen. Door middel van spel kunnen kleuters ontdekken, experimenteren, hun fantasie gebruiken, rollen spelen, hun sociale vaardigheden verder ontwikkelen, taal inzetten, vrij bewegen, nieuwe ideeën bedenken en problemen oplossen. Spel zorgt er dus voor dat kinderen de wereld om hen heen met al hun zintuigen verkennen! Het komende halfjaar zal er ook weer veel gespeeld worden!

Spelend leren in de kleutergroepen

De leeromgeving proberen wij (vaak samen met de kinderen) zo rijk en uitdagend mogelijk te maken, zodat alle kinderen gestimuleerd worden in hun spel. Themahoeken zijn hierbij van essentieel belang, want juist daarin kunnen kleuters zoveel ontdekken, verdiepen en leren. 

 Groet, juf Elze

 

Dag allemaal,

 

Groep 3/4 is de klas van juf Lotte en juf Marjan. Juf Marjan werkt maandag t/m woensdag en juf Lotte donderdag en vrijdag. Tweemaal in de week hebben we gym. 

Ook groep 3/4 is alweer over de helft van het schooljaar.

Dat betekent dat in groep 3 alle klanken zijn aangeleerd en we kunnen gaan oefenen in het lezen van moeilijkere woorden en zinnen.

De bussommen die we bij rekenen vaak maken worden steeds abstracter, dat wil zeggen: We zien steeds minder plaatjes en steeds meer getallen en rekensymbolen.

In groep 4 zijn we druk bezig de tafels (keersommen) te oefenen en leren we allerlei spellingregels.

Ons thema voor Topondernemers is deze periode 'Wie ben ik?'

We zullen in de klas allerlei taalaktiviteiten en creatieve & sociale vaardigheden gaan gebruiken rondom dit thema.

Tot slot nog even de High Five, die we na de kerstvakantie hebben ingevoerd.

We wijzen elkaar regelmatig op de waarden die we met elkaar als belangrijk gekozen hebben.

De polsbandjes zijn een mooie reminder, de stempel een mooie beloning en de High Five zelf een mooi werkproject!

We hebben respect

We kunnen vertrouwen

Er is rust in de school

om samen te bouwen

Ook als het lastig is zetten we door

dus hand omhoog

We gaan ervoor!

High Five!

Vriendelijke groet,

 

 

Hoi, wij zijn groep 5/6.

 

We hebben in onze groep 2 juffen. Juf Francisca en juf Kitty. Groep 6 heeft met rekenen ook nog meester Tom. Iedere dag rekent groep 6 van 9.00 – 10.00 uur met Snappet. Op dat moment komt groep 4 bij groep 5 rekenen. Wij leren in groep 5/6 hoe we op een goede manier samen aan opdrachten kunnen werken. We gebruiken daarbij de T-kaarten die horen bij  coöperatieve werkvormen. We leren op een goede manier:

  • - naar elkaar te luisteren,
  • - hoe we zachtjes kunnen overleggen
  • - materiaal te delen
  • - aan onze taak te werken tot deze af is
  • - onze eigen bijdrage te leveren

Op woensdag werken we samen met groep 7/8 aan verschillende talenten. Tijdens dit uur kunnen we kiezen of we willen werken aan computer opdrachten, creatieve opdrachten, muziekopdrachten, ……. enz. Groep 5 werkt 1 uur per week in de moestuin of krijgt natuurlessen in de klas. Ook doen we veel aan bewegen. Per week  hebben we 2x gym. Tussen de lessen door doen we ook bewegingsopdrachten of gaan we naar buiten om samen een spel te doen. 

 

Juf Kitty & Juf Francisca

               

 

Nieuwsartikel

Uw kind komt bij ons op school! En dan?

Lees meer...

J.P.Waale op Facebook

 Hoe informeren wij onze ouders het beste?

Lees meer...

Natuurlijk spelen

BSO op onze school!

Lees meer...
23apr
maandag 23 april 2018 - vrijdag 4 mei 2018
Meivakantie
9mei
woensdag 9 mei 2018
Leerlingenraad
10mei
donderdag 10 mei 2018 - vrijdag 11 mei 2018
Hemelvaartvakantie