De ouderraad behartigd de belangen van school en kind en ondersteunt ons bij activiteiten waar de leerkrachten niet aan toekomen. De ouderraad is een onmisbare schakel tussen ouders, leerkrachten en schoolleiding. Zij geeft fleur en kleur aan onze school. Door de betrokkenheid van ouders ontstaat er meer begrip voor elkaars werk. De ouderraad komt regelmatig bij elkaar.

Helpende handen

Bij diverse zaken is de hulp van ouders hard nodig. Bijvoorbeeld bij de crea en technieklessen, vervoer naar de schouwburg, begeleiding bij het schoolreisje, hulp bij kleine klusjes. Voor alle ouders die assisteren bij schoolse of buitenschoolse activiteiten is door ons bestuur, Stichting OVO, een w.a.-verzekering afgesloten. Ouders die plaats willen nemen in de ouderraad zijn van harte welkom. Informatie kan verkregen worden bij de leden van de ouderraad.

Samenstelling

Afbeeldingsresultaten voor ouderraad

 

Op dit moment bestaat de ouderraad uit de volgende ouders:

Jeanine den Ottelander (voorzitter), moeder van Sander (gr. 7) en Lucas (gr.3)

Melanie Westerhout (penningmeester), moeder van Jayden (gr.6)

Een (secretaris) wordt gezocht ...

Jacqueline Jochems, moeder van Stan (gr. 8)

Gülzen Metz, moeder van Louis (gr.8)

Gitte Kocakaya, moeder van Kagan (gr.5)

Esmeralda Muilwijk, moeder van Lana (gr.5) en Timo (gr.1)

In het schooljaar 2018-2019 starten een aantal nieuwe OR-leden. Deze namen worden nog toegevoegd.

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Om deze doelstelling te realiseren, is een financiële bijdrage van de ouders nodig. Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u een brief over deze bijdrage. Activiteiten waarvoor de ouderbijdragen worden gebruikt zijn onder andere Sinterklaas, Kerstmis, lenteontbijt, schoolreis, schoolkamp, vader- en moederdag. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Bij het niet (willen) betalen van de ouderbijdrage kan het kind niet mee op schoolreis. Uw kind wordt in dat geval opgevangen in een groep die op die dag op school les krijgt. Gelukkig komt deze situatie bijna nooit voor, mede door de aanvraag die ouders kunnen doen bij Stichting Leergeld als de hoogte van het bedrag een probleem dreigt te worden. Neemt u in dat geval op met de directeur van de school. Zij informeert u graag.

Jaarlijks wordt er verslag gedaan over de activiteiten. Daarnaast leest u in de nieuwsbrief en in de schoolkrant ook altijd stukjes over activiteiten die georganiseerd zijn. Zo blijft u als ouder op de hoogte van de werkzaamheden van de ouderraad.