Kwaliteit = Verbondenheid

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Wij willen in goed contact met onze leerlingen en hun ouders een leeromgeving bieden waarin wij elk kind zijn of haar eigen talent laten ontdekken. Als kleine basisschool vinden wij het daarnaast ook heel belangrijk dat kinderen goed in contact komen met hun eigen groep, maar ook met alle kinderen uit de andere groepen. Regelmatig zijn er groepsdoorbrekende circuitactiviteiten waarbij kinderen uit diverse groepen samenwerken. Deze onderlinge verbondenheid zorgt dat kinderen elkaar kennen en maakt het oplossen van ruzietjes veel makkelijker.

De verbondenheid komt ook tot uiting in een zéér betrokken Ouderraad! Samen met veel ouders lukt het elke keer weer om tal van activiteiten voor de kinderen te organiseren. Een geweldig voorbeeld is het spetterende eindejaarsfeest dat gehouden wordt aan het einde van het schooljaar.

Kwaliteit = Leren / Leeropbrengsten

Omdat wij vertrouwen hebben in ons onderwijssysteem, hebben wij hoge verwachtingen. Onze leerlingen kunnen veel en willen dat laten zien. Niet alleen bij rekenen en taal, maar ook op cultureel, sportief gebied en bij de wereldoriënterende vakken. Sinds enkele jaren zijn onze eindresultaten gestegen. En daar zijn we trots op!

Kwaliteit = Communicatie

We luisteren naar u en uw kind en nemen uw mening serieus. Om die reden zijn onze schooldeuren elke dag tien minuten voor aanvang van de les open. Kinderen én ouders zijn dan van harte uitgenodigd om alvast naar de klas te komen. Hier is de leerkracht om iedereen te verwelkomen. Een kletspraatje, een vraag beantwoorden, even een afspraak maken: het is allemaal zo gedaan.

Om de twee jaar houden wij een ouderenquête om na te gaan of onze ideeën over goed onderwijs kloppen met uw ideeën als ouders. Onze leerlingen worden jaarlijks een aantal vragen voorgelegd.

Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren over alles wat er op de J.P.Waale speelt met onze nieuwsbrief. Daarnaast komt 3x per jaar de schoolkrant uit. Nieuw dit jaar is de Facebookpagina voor onze ouders. Zo ontgaat u helemaal niets! 

Kwaliteit = Onderwijs op maat

We zetten ons in voor alle leerlingen. Zowel voor leerlingen bij wie het niet vanzelf gaat als voor de leerlingen die meer aankunnen. Door het werken met groepsoverzichten en groepsplannen proberen we leerlingen voor spelling, rekenen, begrijpend lezen en technisch lezen te clusteren. We bieden passend onderwijs en gaan uit van de (specifieke) onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Deze manier van werken heet de 1 ZorgRoute.

 

Kwaliteit = Beoordeling Onderwijsinspectie = VOLDOENDE

De Onderwijsinspectie heeft een kwaliteitsonderzoek gedaan op de J.P.Waale en heeft het zogenoemde basistoezicht toegekend. Dit betekent dat de school weer VOLDOENDE scoort.

Via de website van de onderwijsinspectie is het rapport in te zien.

 

Kwaliteit = Zelf vinger aan de pols houden!

Jaarlijks raadplegen wij onze leerlingen en ouder, om na te gaan of zij vinden dat wij de goede dingen doen. Tegelijkertijd kijkt ook het team zelf in de spiegel om na te gaan hoe tevreden wij zelf over het onderwijs (en alles wat daarbij komt kijken) zijn.

enquete invullen